Polecamy :

Gra w golfa zawsze odbywa się na terenie, który jest do tego ściśle przeznaczony i nazywany jest polem golfowym. Najczęściej pole golfowe obejmuje swoim zasięgiem kilka, a nawet kilkadziesiąt hektarów. Jest to teren, który porośnięty jest odpowiednio wypielęgnowaną trawą.

W zależności od rozmiaru na polu golfowym znajduje się dziewięć lub osiemnaście dołków, w których należy umieścić piłeczkę. Dołki są ponumerowane i mają ściśle określone rozmieszczenie. Do każdego dołka znajdującego się na polu przypisana jest liczba wymaganych uderzeń. Wynosi ona trzy, cztery lub pięć i jest uzależniona od długości dołka.

Pole golfowe można podzielić na kilka obszarów, które różnią się między sobą długością na jaką przystrzyżona została trawa. Wskazać można takie strefy, jak rough (obszar tak zwanej dzikiej trawy), semi – rough (trawa przystrzyżona na średnią długość), fairway, fringe, green (trawa na tym obszarze jest bardzo krótko przystrzyżona) oraz tee (obszar, który znajduje się na początku każdego dołka).

Comments are closed.